ONDERTEKEN VIA BERICHT

Geef in het mailbericht uw titel (Prof., Dr., Apr., Drs., Dhr....), erkende specialisatie (huisarts, klinische biologie, onderzoeksdomein,...) mee en eventueel de instelling waaran u verbonden bent. Dit laatste is geen vereiste, u kan tekenen in eigen naam. Uw gegevens worden naar best vermogen geverifieerd voor uw handtekening wordt opgenomen in de lijst. Met dank voor uw medewerking.


We merken dat het brede publiek massaal reageert en dit initiatief wil steunen met een handtekening.  Waarvoor onze oprechte dank!  

Vermits we vanuit 'medische hoek' een tegenstem willen bieden zullen alleen de handtekeningen gerelateerd aan het opzet van deze 'open brief' worden opgenomen.  Alle reacties blijven echter welkom! Vanuit het medische werkveld voelen we ons op deze manier extra gesteund.  Nogmaals dank hiervoor.

Naam*
E-mailadres*
Bericht*

Openingstijden

Gebruik, als je een winkel hebt, deze ruimte om aan bezoekers van je website te laten weten wanneer deze open is.